Gigabit wireless connector and multibeam antenna : design and implementation using 60-GHz technology

M.W. Rousstia

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

260 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Smolders, A.B. (Bart) , Promotor
  • Herben, Matti H.A.J., Co-Promotor
Datum van toekenning4 jun 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3836-2
StatusGepubliceerd - 4 jun 2015

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit