Gibbsian and non-Gibbsian states at Eurandom

A.C.D. Enter, van, F.H.J. Redig, E.A. Verbitskiy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gibbsian and non-Gibbsian states at Eurandom'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts and Humanities