Gibbsian and non-Gibbsian states at Eurandom

A.C.D. Enter, van, F.H.J. Redig, E.A. Verbitskiy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We review some of the work on non-Gibbsian states of the last 10 years, emphasizing the developments in which Eurandom played a role.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)331-344
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gibbsian and non-Gibbsian states at Eurandom'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit