Gibbs under stochastic dynamics?

W.Th.F. Hollander, den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)507-516
TijdschriftMarkov Processes and Related Fields
Volume10
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit