Gezondheidseffecten van woningen

L.G.H. Koren, C.E.E. Pernot, J.E.M.H. Bronswijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

In dit artikel wordt onderzoek beschreven naar de potentiële gezondheidseffecten van een aantal bouwkundige en installatietechnische keuzen die kunnen worden gemaakt om de EPC te verlagen. Een nieuwe beoordelingsmethode is beschreven. In drie scenario’s, te weten worst case, gemiddeld, en optimaal, werd de ziektelast bepaald van elke keuze, bij 100 % toepassing in Nederland. De gezondheidsrisico’s van vooral gebalanceerde ventilatie en enkele typen zonneboilers kunnen groot zijn bij niet-optimale productie, installatie, onderhoud en gebruik.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)28-33
Aantal pagina's6
TijdschriftTVVL Magazine
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gezondheidseffecten van woningen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit