Gezondheid van woningen meten

M.G.L.C. Loomans, C.W.J. Cox

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

De woning is een bepalende factor voor de kwaliteit van leven. Gemiddeld brengen de Nederlanders ongeveer 85 procent van de tijd in gebouwen door en daarvan ongeveer 70 procent In de eigen woning. Aard en kwaliteit van een gebouw bepalen het binnenmilieu, dat de binnenlucht(kwaliteit), de thermische en akoestische omstandigheden en dag- en kunstlicht omvat. Factoren als de luchtdichtheid, de toegepaste bouwmaterialen (emissies), het materiaal van meubels en stoffering en niet op de laatste plaats (ventilatie- en verwarmings) installatles spelen een rol. Naast gebouw en installatie bepalen bewonersgedrag (roken, gebruik van voorzieningen, huisdieren), weersomstandigheden en emissies van bronnen bulten het gebouw, bijvoorbeeld van het verkeer, het binnenmIlIeu In een woning.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)20-22
Aantal pagina's3
TijdschriftStedebouw en Architectuur
Volume22
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit