Gezonde ruimte : nieuwe vormen van samenwerking in innovatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)17-21
Aantal pagina's5
TijdschriftInformatie
Volume52
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit