Getting the best response for your erg

K.R. Pruhs, P. Uthaisombut, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Getting the best response for your erg'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science