Gesture-based two-handed styling in a virtual environment

C.C.M. Hummels, A.E. Paalder, C.J. Overbeeke, P.J. Stappers, G.J.F. Smets

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftISATA Magazine
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit