Gesture-based two-handed styling in a virtual environment

C.C.M. Hummels, A.E. Paalder, C.J. Overbeeke, P.J. Stappers, G.J.F. Smets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftISATA Magazine
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit

Hummels, C. C. M., Paalder, A. E., Overbeeke, C. J., Stappers, P. J., & Smets, G. J. F. (1997). Gesture-based two-handed styling in a virtual environment. ISATA Magazine, 1(3).