Gestructureerd verbeteren en beheersen van processen met SPC1 en SPC2

N. Oerle, van, H.H. Mal, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Ruwweg kan onderscheid worden gemaakt tussen drie fasen in de historie van de waliteitszorg: kwaliteit door inspectie, kwaliteit door procesbeheersing en kwaliteit door ontwerp. Tijdens de eerste fase is het accent sterk produktgericht. Betangrijke middeten om te voorkomen dat de niet- acceptabele produkten de klant bereiken, zijn controle en selectie. Kwaliteit door procesbeheersing rieht rieh daarentegen op de vraag hoe ervoor gezorgd kan worden dat processen het goed blijven doen. De derde fase, kwalitelt door ontwerp Is een logisch vervolg op de eerste twee fasen en richt zich op de ontwerpfase van produkten en'processen, met de bedoeling kwaliteit at in het ontwerp zeker te stellen.
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)7-12
  TijdschriftBedrijfskundig Vakblad
  Volume1996
  Nummer van het tijdschriftapril
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit