Germanium on silicon mid-infrared waveguides and Mach-Zehnder interferometers

A. Malik, M. Muneeb, Y. Shimura, J. Campenhout, van, R. Loo, van de, G.C. Roelkens

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Germanium on silicon mid-infrared waveguides and Mach-Zehnder interferometers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie