Germanium Gallium Sulfide glasses as host materials for Pr-doped optical amplifier

R.C. Schimmel, A.J. Faber

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the IEEE/LEOS Symposium
Plaats van productieBenelux
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit