Geometry influences inflammatory host cell response and remodeling in tissue-engineered heart valves in-vivo

Sarah E. Motta, Emanuela S. Fioretta, Valentina Lintas, Petra E. Dijkman, Monika Hilbe, Laura Frese, Nikola Cesarovic, Sandra Loerakker, Frank P.T. Baaijens, Volkmar Falk, Simon P. Hoerstrup, Maximilian Y. Emmert (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Geometry influences inflammatory host cell response and remodeling in tissue-engineered heart valves in-vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen