Geometry adaptations to improve the performance of compact, polymer condensers

C.W.M. Geld, van der, F.L.A. Ganzevles, C.T.P.F. Simons, F. Weitz

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  Practical, relatively simple methods are presented to enhance heat transfer with condensation in a compact, polymer plate heat exchanger. Tilting the exchanger, while adapting the spacers, increases the condensate and heat fluxes by 6–8%, as a function of the inlet mass fraction of the moist air at ambient conditions. Polymer inserts increase convective heat transfer and yield a total heat flux improvement of 20%, at the cost of increased pressure drop.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)357-362
  TijdschriftChemical Engineering Research and Design
  Volume79
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Geometry adaptations to improve the performance of compact, polymer condensers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit