Geometrisch paradijs

G.R. Veldkamp

Onderzoeksoutput: Boek/rapportInaugurale redeAcademic

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieGroningen
UitgeverijWolters
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 1963

Bibliografische nota

Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de wiskunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven op vrijdag 29 november 1963

Citeer dit