Geometrisch ontwerpen van vlakke mechanismen. Deel 1

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

37 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)55-61
TijdschriftDe constructeur
Volume17
Nummer van het tijdschrift12
StatusGepubliceerd - 1978
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit