Geometrical optics model for millimetre-wave indoor radio propagation

P.F.M. Smulders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  A deterministic model for millimetre-wave indoor radio propagation is proposed, based on geometrical optics. In addition, the accuracy of the model is examined by comparing the results with those obtained from measurements.

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1174-1176
  Aantal pagina's3
  TijdschriftElectronics Letters
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 1993

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Geometrical optics model for millimetre-wave indoor radio propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit