Geometric optimization of variable flux reluctance machines for full electric vehicles

M.M.J. Zuurbier, C.A. Fahdzyana, T. Hofman, J. Bao, E.A. Lomonova

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Geometric optimization of variable flux reluctance machines for full electric vehicles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen