Geometric k shortest paths

S. Eriksson-Bique, J. Hershberger, V. Polishchuk, B. Speckmann, S. Suri, T. Talvitie, K.A.B. Verbeek, H. Yildiz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Geometric k shortest paths'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde