Geometric hyperplanes in generalized n-gons with 3 points on a line

D. Frohardt, P.M. Johnson

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelCoding Theory, Design Theory, Group Theory (Proceedings of the Marshall Hall conference)
RedacteurenD. Jungnickel, S.A. Vanstone
Plaats van productieNew York
UitgeverijWiley
Pagina's177-182
ISBN van geprinte versie0-471-55703-X
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit