Geometric determination of coordinated centers of curvature in network mechanisms through linkage reduction

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

18 Citaten (Scopus)
169 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)289-295
TijdschriftMechanism and Machine Theory
Volume19
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1984
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit