Geochemical processes in the salt-freshwater transition zone-exchanger reactions in a 2D-sand-tank experiment

B. Panteleit, W.M.M. Kessels, H.D Schulz

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelGeochemical Processes in Soil and Groundwater: Measurement
Plaats van productieUpscaling, Bremen, Mar. 4, 2002
Pagina's596-610
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit