Geo word clouds

K.A. Buchin, D.J.A. Creemers, A. Lazzarotto , B. Speckmann, J.J.H.M. Wulms

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
543 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Geo word clouds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen