Genome-scale metabolic models for personalized nutrition and healthy aging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 25 sep 2018

Citeer dit