Genome editing in plants and crops: towards a modern biotechnology policy focused on differences in risks and broader considerations

M. Habets, Lilian van Hove, Q.C. (Rinie) van Est

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieDen Haag
UitgeverijRathenau Instituut
Aantal pagina's48
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit