Genetically-encoded tools for cAMP probing and modulation in living systems

V.M. Paramonov, V. Mamaeva, C.M. Sahlgren, A. Rivero-Müller

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Genetically-encoded tools for cAMP probing and modulation in living systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen