Generic trace theory

I. Hasuo, B.P.F. Jacobs, A. Sokolova

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  20 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  TitelProceedings of the Eighth Workshop on Coalgebraic Methods in Computer Science (CMCS 2006, Vienna, Austria, March 25-27, 2006)
  RedacteurenN. Ghani, J. Power
  Pagina's47-65
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamElectronic Notes in Theoretical Computer Science
  Volume164(1)
  ISSN van geprinte versie1571-0061

  Citeer dit