Generic method for automatic bladder segmentation on cone beam CT using a patient-specific bladder shape model

A. J A J Van De Schoot, G. Schooneveldt, S. Wognum, M. S. Hoogeman, X. Chai, L. J A Stalpers, C. R N Rasch, A. Bel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generic method for automatic bladder segmentation on cone beam CT using a patient-specific bladder shape model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen