Generation of secondary vortices behind a heated cylinder

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelAdvances in Turbulence X
Plaats van productieNorway, Trondheim
Pagina's739-742
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit