Generating value across academic and professional design practice in the Internet of Things

Holly Robbins (Corresponding author), Elisa Giaccardi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
41 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generating value across academic and professional design practice in the Internet of Things'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences

Arts and Humanities