Generating color palettes using intuitive parameters

M. Wijffelaars, R. Vliegen, J.J. Wijk, van, E.J. Linden, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

60 Citaten (Scopus)
11 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generating color palettes using intuitive parameters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen