Generalized semi-analytical design methodology of class-E outphasing power amplifier

Ronghui Zhang, Mustafa Acar, Mark P. van der Heijden, Melina Apostolidou, Domine M.W. Leenaerts

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generalized semi-analytical design methodology of class-E outphasing power amplifier'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen