Generalized predictive control tuning by controller matching

Nhat Tran, L. Ozkan, A.C.P.M. Backx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-18
TijdschriftJournal of Process Control
Volume25
DOI's
StatusGepubliceerd - jan 2015

Citeer dit