Generalized job shop scheduling : complexity and local search

R.J.M. Vaessens

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

965 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, Jan, Promotor
  • Aarts, Emile H.L., Promotor
Datum van toekenning22 sep 1995
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0406-8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit