Generalized Bayesian inference under prior-data conflict

Gero Walter

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generalized Bayesian inference under prior-data conflict'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde