Generalization of the deformation field method to simulate advanced reptation models in complex flows

E.A.J.F. Peters, A.P.G. van Heel, M.A. Hulsen, B.H.A.A. Brule, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Generalization of the deformation field method to simulate advanced reptation models in complex flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen