General systems theory based Integral Design method

W. Zeiler, P. Savanovic

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'General systems theory based Integral Design method'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit