General methods for software architecture recovery - a potential approach and its evaluation.

Damian A. Tamburri, Rick Kazman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'General methods for software architecture recovery - a potential approach and its evaluation.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen