General concepts on the possibilities offered today by subperiosteal implantology

A.S. Puente de Blas, P.A. Leclercq

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)25-34
TijdschriftRevue Francaise des Prothesistes Dentaires
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit