General BER expression for one-dimensional constellations

M. Ivanov, F.N. Brannstrom, A. Alvarado, E. Agrell

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'General BER expression for one-dimensional constellations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen