Gender, sentiment and emotions, and safety-critical systems

Jeffrey Carver, Rafael Capilla, Birgit Penzenstadler, Alexander Serebrenik, Alejandro Valdezate

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

This issue's article reports from the 40th International Conference on Software Engineering (ICSE 18) and the 17th International Conference on Software Reuse (ICSR 18). The ICSE papers focus on sociotechnical issues related to gender and sentiment or emotion. The ICSR paper focuses on safety-critical systems.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer8552648
Pagina's (van-tot)16-19
Aantal pagina's4
TijdschriftIEEE Software
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gender, sentiment and emotions, and safety-critical systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit