Gender and tenure diversity in GitHub teams

B.N. Vasilescu, D. Posnett, B. Ray, M.G.J. Brand, van den, A. Serebrenik, P. Devanbu, V. Filkov

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    140 Citaten (Scopus)
    2 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten