Gender and doubts about a study in technology : a Dutch-Hungarian comparison

M.L. Vonderen, van, R.N.A. Bekkers, R. Hermanussen, G. Sikora, A. Tóth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gender and doubts about a study in technology : a Dutch-Hungarian comparison'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen

Kunst en humaniteit