Geluidsvermindering bij modelvliegtuigen. Deel 6. Geluidsvermindering door toepassing van dempers

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  48 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)22-24
  TijdschriftBouwen en vliegen
  Volume15
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit