Geluidsvermindering bij modelvliegtuigen. Deel 4. De verbrandingsmotor als geluidsbron

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)61-63
  TijdschriftBouwen en vliegen
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit