Geluidsvermindering bij modelvliegtuigen. Deel 3. Constructieve maatregelen ter vermindering van het geluid van modelvliegtuigen

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  29 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)37-40
  TijdschriftBouwen en vliegen
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit