Geluidsvermindering bij modelvliegtuigen. Deel 2. Overwegingen bij de keuze van de ligging van het vliegterrein

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  26 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)1-4
  TijdschriftBouwen en vliegen
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1978

  Citeer dit