Geluidsvermindering bij modelvliegtuigen. Deel 1. Geluidsmeting en geluidsnorm

W.M.J. Schlösser

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  90 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)61-66
  TijdschriftBouwen en vliegen
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit