Geluidsperceptie en vliegtuiglawaai: een akoestisch dilemma

A.J.M. Houtsma

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Geluidsperceptie en vliegtuiglawaai: een akoestisch dilemma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.