Geluidproduktie van motorcrossterreinen en mogelijkheden tot geluidreductie : samenvattend rapport

E. Gerretsen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

184 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieLeidschendam
UitgeverijMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Aantal pagina's35
ISBN van geprinte versie90-346-1040-3
StatusGepubliceerd - 1986

Publicatie series

NaamOnderzoekprogramma geluidhinder. GF, Beleidsontwikkeling
VolumeGF-HR-02-02

Citeer dit